Kvalitétspolicy:

Bäck Installation utför service och installationer inom el, tele och data. Vi skall sträva efter att överträffa kundens förväntningar genom att alla medarbetare alltid sätter kunden i centrum. Detta innebär att:

  • Alltid leverera i tid och med utmärkt utförande.

  • Se till att alla medarbetare har hög kompetens och känner stort engagemang, dessutom skall ansvarsfördelningen vara tydlig.

  • Endast anlita leverantörer som minst motsvarar de krav vi ställer på oss själva.

  • Genom utbildning, egenkontroller och erfarenhetsåterkoppling ständigt försöka förbättra resultatet.