Miljöpolicy

Bäck Installation utför service och installationer inom el, tele och data. Vi skall arbeta aktivt för att minska påverkan på natur och miljö både när det gäller företagets interna rutiner och processer samt under de kunduppdrag vi utför genom att:

  • Ständigt utveckla miljöarbetet för att uppnå bättre resultat och mindre påverkan på miljön.

  • Använda leverantörer och samarbetspartners med likvärdig syn på miljöarbetet.

  • Se till att alla medarbetare känner ansvar och motivation att följa företagets riktlinjer och ambitioner.

  • Löpande ta del av ny kunskap inom miljöområdet.