Fiber vinda

Tjänster

Vi arbetar med fiber och kopparbaserade lösningar, allt från projektering till färdigt nät. Bäck Installation är certifierade och med genomgripande kontroller/utbildningar säkras en hög kvalitét på installationen, vilket ger trygghet och driftsäkerhet. Bäck Installation har en egen schaktavdelning och kan genom detta vara väldigt kostnadseffektiva vid förläggning av kanalisation i mark. 

Om ni önskar sätter vi dig i kontakt med en tjänsteleverantör/ kommunikationsoperatör.