Main picture

AV-Teknik

Bäck Installation har mer än 20 års erfarenhet och är en ledande installatör av professionell AV-teknik. Vår affärsidé är att vara en oberoende partner till våra kunder och vara behjälpliga med allt från projektering till färdig installation. Många rena säljbolag eller mindre återförsäljare har idag ingen egen installationsavdelning; där fungerar vi som en extern installationspartner. Vi kan vara er kontakt mot era affärspartner. Vi erbjuder hjälp med allt från kundbesök till färdigt uppdrag. Det gäller allt från det lilla mötesrummet till stora konsert- eller kongresshallar i offentlig miljö. Vi tecknar även serviceavtal för att tillhandahålla en fungerande lösning, även efter installation.